One2ten Data Insight Solutions

Logo

Privacy- en cookiesverklaring​

Deze privacyverklaring bevat onze gegevens, legt persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens uit en voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken. Hierin worden uw rechten uitgelegd, wat wij doen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig zijn en hoe lang ze worden bewaard. Deze privacyverklaring is van toepassing wanneer u onze website (www.one2ten.com) bezoekt, een bestelling plaatst of een overeenkomst sluit.

Onze informatie

One2Ten
Herenstraat 24, 1406 PE
Bussum, The Netherlands
Phone number: +31 (0)35-7200906
Chamber of Commerce number: 91502292

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie over u verschaffen waarmee u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Verwerking van persoonsgegevens

Met het verwerken van persoonsgegevens bedoelen wij het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door doorzending, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, combineren, blokkeren, wissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.

Doeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor het bestelproces, de uitvoering van de overeenkomst, zodat wij u op de hoogte kunnen stellen van wijzigingen van onze diensten of producten, zodat wij onze producten kunnen leveren of diensten aan u, voor algemene of gerichte aanbiedingen, voor uw account op onze website. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Wij verwerken uw persoonsgegevens ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen, onze dienstverlening te verbeteren, klachten te onderzoeken en fraude te voorkomen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde besluiten die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om goed voor uw persoonsgegevens te zorgen, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met bedrijven als die bedrijven in onze opdracht uw gegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Om de doeleinden te kunnen verwezenlijken verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Je hebt ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij verwerken? Stuur een e-mail naar info@one2ten.com met een verzoek om inzage in uw gegevens. U ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet relevant voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Correctie betekent correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om minder gegevens te laten verwerken, het recht om gegeven toestemming in te trekken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Stuur uw verzoek naar info@one2ten.com. Of neem telefonisch contact met ons op: +31 35 7200906 Je ontvangt binnen vier weken een reactie op het verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet openbaar worden gemaakt of onrechtmatig worden verwerkt. Wij passen daarom alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om veilig met uw persoonsgegevens om te gaan. Om uw persoonsgegevens te beveiligen maken wij gebruik van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen, een beveiligde internetverbinding, back-ups, encryptie, automatische verwijdering van oude gegevens en DNSSEC.

Opslag persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de doeleinden. Indien er wettelijke eisen van toepassing zijn op de bewaring, worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan op grond van de wet vereist is.